Åter till Design MMM ProjektDeltasitsen

Ny typ av stolsits för ett aktivt och varierat sittande.

Den sitsform som utvecklades i projektet "Förarstol/körställning i skogsmaskin" fick benämningen Deltasitsen och har testats i olika sammanhang t.ex. inom arbetsplatsmiljö och handikappanpassning.

Hemdatormöbel 2001

Kontorsstolen Opera (med deltasits) tilldelades hedersomnämnande i TCO-tävlingen "Hemdatormöbel 2001".
Juryns motivering löd:
"Ett kreativt förslag som kombinerar sadelstolen med en traditionell stollösning."

Möbelmässan 2001

Kontorsstolen Opera visades som modell på möbelmässan i Älvsjö 2001