Åter till Design MMM Projekt


Förarstol/körställning i skogsmaskin

Skogsmaskinförare lider ofta av besvär i nacke, skuldror och rygg. Ensidigheten i arbetet och långvarigt sittande i kombination med helkroppsvibrationer anses vara troliga orsaker till problemen.

Projektet "Förarstol/körställning i skogsmaskin" startade som ett examensarbete på Designhögskolan i Umeå 1997 med finansiering av AssiDomän Skog & Trä AB. Med målsättning att förbättra skogsmaskiners förarmiljö resulterade arbetet i ett förslag på en ny typ av förarstol där konventionellt sittande kan varieras med ståsittande i ryttarställning.

SLU

Sveriges lantbruksuniversitet SLU i Umeå (skogsvetenskapliga fakulteten, institutionen för skogsskötsel, avdelningen skogsteknologi) driver projektet vidare som ett forskningsprojekt.

Jämförande tester har utförts på hinderbana med erfarna skogsmaskinförare.

Forskningsresultaten presenterades på IUFRO-konferensen i Kuala Lumpur, aug. 2000 och som skriftlig rapport våren 2001.

Förarstol för skotare där konventionellt sittande kan varieras med ståsittande